Historie

Dit is een stukje kaart van het Gewest Holland
getekend in 1542 door Jacob van Deventer. De burgers van Sint Maarten waren van oorsprong vissers, ook wel blauwboeren genaamd, maar hielden zich later tevens bezig met veeteelt en arbeid aan de dijken. De naam Sint Maarten komt ongeveer in 1250 voor in de annalen, dus na de voltooing van 
De Westfrieschen Omringdijk . Er ontstonden vele dijkdoorbraken (de door ons wel bekende wielen genoemd) als gevolg van de slechte kwaliteit van het dijk onderhoud.Dus tot aan de drooglegging van de Zijpe in de zestiende eeuw, was Sint Maarten een zeedorp. Een kleine eeuw na 1478 duikt de naam Sint Maarten weer prominent op in de regionale geschiedenis, wanneer het dorp arbeiders levert bij het opwerpen van de vestingwerken van de stad Alkmaar in de strijd tegen de Spanjaarden. Sint Maarten en omgeving was lange tijd belastingplichtig aan Alkmaar. Enkele stevige boerenopstanden waren daarvan het gevolg. In 1799 werd het gebied geconfronteerd met een inval van Franse en Russische troepen. In 1806 werd er zelfs gevochten in Sint Maarten en werd de kerk door het geschut aan puin geschoten. 

 

 Wist u dat er ruim 120 jaar geleden al
toneelspel was door Sint Maartenaren.